Jubelgjengen
Jubelgjengen

Jubelgjengen

Et sted for deg?

Traktortesting

Vi er glade for å kunne tilby plass i jubelgjengen åpne barnehage i regi av sola menighet.
Barnehagen er en del av menighetens dåpsopplærings-tilbud til småbarnsfamilier.

Jubelgjengen skal være et nærmiljøtilbud der barn og voksne kan treffe hverandre i et stimulerende og utviklende fellesskap.


Omsorg må læres. Alfred vet hvordan. Hva?
Et annerledes barnehagetilbud til barn og voksne som kjennetegnes ved at barnet kommer til barnehagen sammen med en voksen omsorgsperson. Den voksne har ansvar for barnet og er aktivt deltakende.
Det er ingen søknadsskjema , alle kan komme de dager det passer, og fritt komme og gå i åpningstiden.


Et sted der vi i møte med barna vil formidle kristne verdier og tro.
En møteplass som gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.                                           Omsorg må læres. Alfred vet hvordan.

2 x Jonas
2x Jonas

Et sted der barn kan møte andre barn, og være med på lek og felles aktiviteter.

Markus tar gitarboogien
Markus tar "gitarboogien"

Et sted der voksne kan utveksle erfaringer, få kunnskap og impulser i forhold til det å være foreldre.

Selma tester lekene
Selma tester lekene

Hvem?
Alle barn under skolealder sammen med en voksen. (for eksempel mor, far, dagmamma, nabo, au pair eller besteforeldre.)

Hvor?
Jubelgjengen åpen barnehage holder til i underetasjen på ljosheim bedehus like ved Sande barneskole på sola.

Når?
Tirsdager og torsdager fra 9.30 – 12.30.
Vi følger stort sett skolens ferier og fridager.

Pris?
Det koster 20 kr for ett barn og 30,- for to eller flere barn.

PERSONALET
Styrer: Elisabeth Velde
Mob: 93259315
E-post: jubelgjengen@gmail.com


Ass: Asbjørg Midtun
Tlf.: 51 69 06 60

Fallskjermen er en populær aktivitet
Fallskjermen er en populær aktivitet

DERE TAR MED DERE:

  • Matpakke
  • Drikke til barna
  • Innesko / Tøfler
  • Kr. 20,- eller kr. 30,-
    (vi har kaffe og te)

DU SOM ER VOKSEN:

  • har selv tilsynet med barnet / barna du har med.
  • er aktivt sammen med barnet i lek og aktiviteter.
  • tar en utfordring og er med på å skape et godt miljø.

Velkommen til Jubelgjengen!!!!

Vedtekter for Jubelgjengen åpen barnehage


Del denne artikkel på e-post