Menighetsmøte - menighetens årsmøte

Menighetsmøte - menighetens årsmøte

 

 

 

21.mars 2019 i Sola kirke kl 19.00

Saksliste:

Sak 1 Valg av referent og underskrive protokoll

Sak 2 Ny kirke Sola sentrum – byggeprosess

Sak 3 Ny kirke Sola sentrum - økonomiske forpliktelser

Sak 4 Årsmelding

Sak 5 Årsregnskap

Informasjon om aktuelle saker

Sakspapirene er tilgjengelig her og vil være tilgjengelig i papirutgave på menighetssenteret.


Del denne artikkel på e-post