Kandidatliste Kirkevalget 2019
Kandidatliste Kirkevalget 2019

Kandidatliste Kirkevalget 2019

 1. Navn: Svein Ragnvald Tjora
  Alder: 61 år
  Stilling: Revisor
  Verv i kirkelig sammenheng: Leder Sola menighetsråd

  Satsingsområder:
  Aldersgruppen 20-40
  Fylle ny kirke med mange flotte aktiviteter ​

 1. Navn: Laila Bergo
  Alder: 47 år
  Stilling: rekruttering- og inkluderingsansvarlig på NAV Sola
  Verv i kirkelig sammenheng: Har vært med 4 år i menighetsrådet. Sitter i 20-40 utvalget, der vi har fokus på å inkludere denne aldersgruppen i menigheten. Er blant annet med i komité for Damenes morgen

  Satsingsområder:
  Jeg ønsker å arbeide for en inkluderende og bro-byggende menighet der alle kan føle seg velkommen og god nok. Jeg vil fortsette arbeidet med å skape gode møtepunkter der vi kan være sammen i Guds navn. 
  Jeg vil også arbeide for at de som allerede er i menigheten blir verdsatt, slik at de opplever hvilken stor betydning de har for fellesskapet.
  Det er en ting vi mennesker kan endre, og det er oss selv. Så om vi ønsker mer tilgivelse, må vi selv tilgi, ønsker vi mer åpenhet må vi selv være mer åpen, ønsker vi mindre fordømmelse må vi slutte å dømme.

 1. Navn: Svein Inge Thorstvedt
  Alder: 66 år
  Stilling: Kirkeverge i Stavanger
  Verv i kirkelig sammenheng: Medlem i Abildsø menighetsråd 1985 til 1995, 6 år som leder.
  Medlem i Sola menighetsråd 2005 (tror jeg) til 2015, 5 år som leder 

  Satsingsområder:
  Den nye kirken som viktig aktør i nye Sola sentrum: hverdagskirken, barn og ungdom, kulturkirken, den åpne kirken.

 1. Navn: Elin Knudsen
  Alder: 26 år
  Stilling: Ucamp Koordinator og Barne- og ungdomskonsulent i NMSU (Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon). 
  Verv i kirkelig sammenheng: Eg dirigerer Sola Soul Children, og har vore litt med i barne- og ungdomsarbeidet i Sola Menighet dei siste 5 åra.

  Satsingsområder:
  Tilbod for barn, ungdom og unge vaksne er noko eg ser fram til å vere med å sette fokus på vidare i Sola Menighet dei neste 4 åra. Eg ser og fram til å kunne vere med å hjelpe menigheten med å finne ut korleis ein skal arbeide når ein får ny kyrkje, og korleis ein kan utnytte eit slikt nytt bygg på ein god måte som kan skape gode fellesskap og relasjonar på tvers av generasjonane.

 1. Navn: Bjørn Hovland
  Alder: 61 år
  Stilling: Pensjonist
  Verv: Administrer Lyd & prosjekter tjenesten

  Satsingsområder:
  Barne- og ungdomsarbeid, synliggjøring av kirken i lokalsamfunnet, engasjere og involvere menigheten

 1. Navn: Elisabeth Sortland Sande
  Alder: 55 år
  Stilling: Fagsjef
  Verv i kirkelig sammenheng: Medlem av menighetsråd og fellesråd på 90-tallet.

  Satsingsområder:
  Bygge ny kirke som rommer et mangfold av aktiviteter og fellesskap for barn, unge, voksne og eldre. Jeg ønsker at kirken skal være et godt sted å være, både for de som kommer en gang i blant og for de som kommer ofte

 1. Navn:   Georg Olav Vidnes
  Alder:51 år
  Stilling:Leder
  Verv i kirkelig sammenheng: Har vært voksenleder i LUG, Fredagsklubben, Speider og med i menighetsarbeidet i Sola over lengre tid

  Satsingsområder:
  Gjennom bygging av ny kirke skape en godt sammenbundet menighet i Sola sentrum, og bygge et barne- og ungdomsarbeid som sikrer en trygg og god trygg oppvekst for barn og unge i Sola. Få flere med.

 1. Navn:   Ottar Sæle
  Alder:   54 år
  Stilling:  Lead Analyst 
  Verv i kirkelig sammenheng: Barne- og ungdomsarbeid siste 20 år, Speider, Ungdomsgruppa, Confession, Søndagskole, Ljosheim styret, Ljosheim og Skadberg gudstjenester.

  Satsingsområder:
  Sola kirken i sentrum, et samlingspunkt i Sola

 1. Navn: Christian Lie
  Alder: 47 år
  Stilling: Finance Manager i Equinor
  Verv i kirkelig sammenheng: Medlem i kulturutvalg i Sola menighet. Medlem Sola menighetsråd to perioder, leder Sola kirkelig fellesråd to perioder, frivillig: tilknyttet ulike aktiviteter i Sola menighet (søndagsskole, Puls etc)

  Satsingsområder:
  Jeg tenker at det viktigste for Sola menighet de neste fire årene er å fylle den nye kirka med aktivitet og liv. Vi får med ny kirke en fantastisk mulighet som vi må benytte. Jeg håper at vi får til at når folk som bor i Sola tenker på kirka så tenker de på et sted med lav terskel og stor takhøyde. 
  Sola kommune og vårt nærmiljø har en stor andel barn og ungdom. Jeg håper at Sola menighet kan være en enda viktigere stemme i det å sikre gode oppvekstsvilkår, være tydelig på hva vi står for, samtidig som vi kanskje i enda større grad kan samarbeide med andre lag, foreninger, idrettslag osv for å lykkes med dette. 

 1. Navn: Else Karin Tjora
  Alder: 65 år
  Stilling: Regnskapsfører
  Verv i kirkelig sammenheng: Er med i diakoniutvalget,  "Treffen" og har vært med i misjonsutvalget.  Er også med i områdestyret for NMS, Ryfylke og Jæren. 

  Satsingsområder:
  Jeg ønsker en inkluderende kirke, en kirke for alle,  med fokus på barn og ungdom.
  En kirke med misjonsengasjement og diakoni


Del denne artikkel på e-post