Les om arbeidet rundt det å bygge ny kirke i Sola
Ny kirke på vei i Sola!

Dette er historisk! Sola sentrum får kirkebygg!
Sola Kommune vedtok i 2015 å bygge ny kirke i Sola sentrum, med byggestart 2019/2020.
​Et historisk vedtak som mange i Sola har håpet på og bedt om i mange år.

Se HER for bilder av ny kirke uke for uke!

Milepæler for kirken:

1. September: Ny milepæl for kirken da grunnsteinen ble lagt ned. Klikk på linken for å lese mer om denne historiske hendelsen.

   

  

24. august ble vinneren av den begrensede plan- og designkonkurransen offentliggjort. Forslaget fra Brandsberg-Dahls arkitekter AS/ JAJA Architects APS ble kåret til vinner, med «Solakrossen». Kirken fremstår som en stilren og funksjonell kirke, som alle i Sola vil få stor glede og nytte av.

Vil du lese mer om vinneren, se her: http://www.sola.kommune.no/vinner-av-arkitektkonkurranse

Bildene er publisert og har hengt på utstilling i Sola kulturhus.

Hvorfor ny kirke?
Sola kommune har fått mange nye innbyggere de siste årene. Yngre generasjoner tilflyttere, særlig i Skadberg Sør området, bosetter seg og med det følger mange muligheter for å utvikle menigheten vår. Det drives mange tiltak for barn, unge og eldre som trenger mer plass enn de har i dag; babysang, kor, konserter, gudstjenester osv.
Kirken står for et av de største arbeidene blant barn og unge, og den gamle kirken klarer ikke lenger å møte det behovet som trengs.
Så hvordan kan vi bidra til dette? En ny kirke kan være et viktig skritt i den retningen:

- Det er et ønske om å komme i gang med utvikling av Sola sentrum, å få begynt på sentrumsplanen. Det er store planer for omlegging av sentrum for å skape et felles samlingssted for innbyggerne i kommunen. En ny kirke og et nytt rådhus er en god start for denne utviklingen. Da er man i gang med noe vesentlig og synlig som er samlende.

- Vi ønsker at en ny kirke skal bli et flott bygg i Sola sentrum som vi kan være stolte av. 

- En ny kirke står sentralt i mange av livets viktige overgangsfaser; Dåp, vielse og begravelse. En flott og høytidelig kirke som også ligger sentralt, vil bli en viktig del av menneskers hverdag. 

- En ny kirke vil bedre kunne legge til rette for godt menighetsarbeid. Et nytt og moderne bygg der dagens menighetsarbeid er tatt hensyn til, der ønsket er å ha en praktisk og tjenlig brukskirke 

- En ny kirke vil legge godt til rette for gode aktivitetstilbud til ungdom. En økt tilgjengelighet på grunn av sin sentrale plassering, vil forhåpentligvis være med å skape en økt tilhørighet. 

MENIGHETENS FORPLIKTELSE:
Sola menighet er blitt utfordret til å gi sitt bidrag til kirkens interiør og utstyr, samt å bidra med dugnad.
Menighetens bidrag skal tilsammen utgjøre en verdi på 8 millioner kr.
Dette er et betydelig løft for Sola menighet, og vi trenger at alle er med de neste 5 årene for å komme i mål.

Vi utfordrer alle i Sola sokn om å være med som faste givere for å løfte dette prosjektet! For mer informasjon om givertjeneste for ny kirke klikk HER.

Ta gjerne kontakt med soknepresten eller daglig leder hvis du ønsker å bidra, eller har spørsmål rundt prosjektet.

Ønsker du å gi en gave til ny kirke i Sola?

Ved siden av fast givertjeneste til ny kirke så er det også mulig å gi gaver! ...

Fast givertjeneste

Sola menighet har en fast givertjeneste som bidrar til å drive mange av menighe...

Fast givertjeneste for ny kirke

Givertjenesten skal reflektere en livsholdning vi ønsker skal prege oss. Jesus ...