Om Sola menighet
MR


(Foran f.v.) Sindre Eskedal, Tone Meling Lauvvik (Leder), Laila Bergo,
Tone Hildegunn Botnen, Linn Gjørøy Lovra, Torhild Thorstvedt.
(Bak f.v.) Trygve Tjora, Harald Velde, Jardar Lindøe og Svein Ragnvald Tjora (Nestleder)
(Fungerende sogneprest fra januar 2016 Knut Svindland er ikke med på bildet.) Ny oppdatering kommer

 

Svein Ragnvald Tjora, Leder
Tone Meling Lauvvik, Nestleder
Linn Gjørøy Lovra
Jardar Lindøe
Harald Velde
Laila Bergo
Trygve Tjora
Torhild Kristine Thorstvedt

Varamedlemmer
Tone Hildegunn Botnen, 1. vararepr.
Magnus Soland, 2. vararepr.
Kjersti Espeset Lie, 3. vararepr.
Gøran Byberg, 4. vararepr.
Jarle Haukås, 5. vararepr.

 

MØTEKALENDER 2018
23. Januar
27. Februar
20. Mars
24. April
29. Mai
12. Juni
25. September
23. Oktober
27. November
11. Desember

Visjon og strategi
NaMu
Om Sola kirke

Sola kirke sett fra nordvest

Les mer...

Om Sola Ruinkirke
Trosopplæring
Tjenestelister
Menighetsbladet
Misjon
Personvernerklæring for Sola menighet

Sola menighet
Postboks 82
4097 SOLA
Telefon: 51 75 53 70
Send E-post

Menighetssenteret:
Soltunveien 6, 4050 SOLA

Sola kirke:
Nordsjøveien 58, 4050 SOLA

Sola ruinkirke:
Bautavegen 10, 4050 SOLA

Organisasjonsnummer
976 993 667

MENIGHETSBLADET

Staben i Sola menighet